Meteen naar de inhoud

De Biomechanieker respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De aan u gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Atikel 1: Wettelijke Bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘de beheerder’) : De Biomechanieker, gevestigd te Blicksteijn 2, 3218AA Heenvliet, kvk nummer: 63265974

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens

1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door de Biomechanieker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2 Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– E-mailadres/ telefoonnummer
– Woonplaats

Artikel 3: Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens verzamelen we voor:
– Een betere dienstverlening
– Onderhouden van klantcontact

Artikel 4: Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een online beveiligde omgeving.

Artikel 5: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1 U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@debiomechanieker.nl

2 Uw gegevens zullen binnen 1 maand na aanvragen gewist worden.

Artikel 6: Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard tezamen met het rapport n.a.v. de fietsmeting. Na deze 10 jaar gaat de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de gegevens van de fietsmeting volledig over op de klant.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot: Aron Kremer, info@debiomechanieker.nl